تعداد مقالات: 72
2. ارتباط بین عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-10

یزدان تقی پور؛ عباس خدایاری؛ شهرام علم


3. تحلیل انتظارات دانشجویان مدیریت ورزشی از نظر کیفیت

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-7

ندا خاوری؛ لیلا لمسه چی


4. رابطۀ مهارت‌های ارتباطی مدیران و میزان بهره‌وری ادارات تربیت بدنی استان کرمان

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 1-9

اسما فکرت؛ حمیده حسامی؛ سید احمد طباییان؛ طهمورث نورائی؛ کوروش قهرمان تبریزی


5. ارتباط بین فرهنگ سازمانی و تحلیل رفتگی کارمندان تربیت بدنی استان گیلان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 1-6

شهرام علم؛ عباس کهکشانی پور؛ مریم منظمی


7. تأثیر فرهنگ تیمی بر انسجام تیمی در تیم‌های والیبال دسته یک استان کرمان

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 1-15

محمدحسین قربانی؛ سید جلیل میریوسفی؛ احسان محمدی ترکمانی


9. بررسی و تعیین تفاوت سبکهای هویتی درمیان هواداران تیمهای حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران برحسب ویژگیهای جمعیت شناختی آنها

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 7-19

حسن قاسمعلی پور؛ محمدناصر نجف پور؛ فاطمه نصر اصفهانی؛ داود نصر اصفهانی


12. رابطۀ بین بهزیستی معنوی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 11-17

عادل میرزایی؛ زهره مشرقی آذر؛ ساناز زنجانیان


13. رابطۀ اثربخشی فعالیت های فوق برنامۀ ورزشی و قهرمانی دانشجویان دانشگاه امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 11-16

رضا ساکی؛ مجتبی میردریکوند؛ مهسا محسن زاده


14. ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و فرسودگی شغلی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 11-20

محسن وحدانی؛ مهرداد محرم زاده؛ میرحسن سیدعامری؛ نجمه رضا سلطانی


15. نقش رسانه‌ها در جهاد اقتصادی ورزش قهرمانی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 13-19

فاطمه ظهرابی؛ رضا صابونچی؛ مهدیه رهام


16. شناسایی عوامل موثر بر ماندگاری و افزایش عمر قهرمانی ورزشکاران تیم های ملی در رقابت های بین المللی جهانی و المپیک

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 13-25

امیر حسین آیت اللهی؛ حسین پیمانی زاد؛ حسن فهیم دوین؛ احسان اسداللهی


19. تعیین مؤلفه‌های محتوای بالندگی حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشکده های تربیت بدنی کشور و سنجش برازش آن: نظریۀ داده‌بنیاد

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 19-35

غلامرضا شعبانی بهار؛ ابوالفضل فراهانی؛ محمد علی قره؛ محمد سیاوشی


20. رابطۀ خودکارآمدی با سبک مدیریت کلاس معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 21-28

محمدرضا اسماعیلی؛ شهره کتابیان؛ شعله خداداد


22. مولفه های هوش معنوی در سازمان های ورزشی؛ مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 21-30

مهدی آزادان؛ محمد احسانی؛ حسین صادقی سقدل؛ مهدی بشیری


23. ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با سرمایه اجتماعی معلمان تربیت بدنی استان اصفهان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 21-28

رعنا احمدپور؛ مظفر یکتایار؛ رسول نظری