دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تاثیر فعالیتهای ورزشی اوقات فراغت بر کیفیت زندگی معلمان میانسال شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

زهرا نوبخت رمضانی


2. برنامه‌ریزی راهبردی توسعه‌ی فوتبال استان خراسان رضوی با استفاده از مدل استراتژیک SOAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

بهادر عزیزی؛ مهدی طالب پور


3. ارتباط بین عوامل شخصیت مربیان ورزشی با قابلیت های تصمیم گیری آنان در وضعیت های متفاوت اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

اکبر آقازاده؛ پویان سلیمانی


4. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل سکون زدگی کارکنان مبتنی بر رویکرد EFA مطالعه موردی؛ ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های شمال غرب کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1398

مصطفی شکاری؛ حمید قاسمی؛ عباس خدایاری