دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. رابطه انسجام گروهى وسبک مدیریت تعارض جهت اثر بخشى تیم هاى فوتبال لیگ برتر کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

عبدالرضا خسروی؛ رضا صابونچی؛ حمید فروغی پور


2. تحلیل ارتباط هوش معنوی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان (مطالعه موردی: استان گلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

باران ورهرام؛ عبدالرضا جعفری


3. رابطه تناسب فرد-شغل با توانمندسازی ساختاری کارکنان و اثربخشی سازمانی (مطالعه اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

مصطفی رشیدی نیا؛ رحیم رمضانی نژاد؛ حمیدرضا گوهر رستمی؛ مهدی جوکار


4. ارتباط بین فرح بخشی در کار با رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجیگری یادگیری سازمانی در دبیران تربیت بدنی استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

پیمان محمدی بابازیدی؛ شهاب بهرامی؛ سلمان محمدی بابازیدی


5. پیامدهای تبلیغات دهان‌به‌دهان از دیدگاه مشتریان باشگاه‌های تناسب اندام شهر گنبدکاووس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

وحید وظیفه‌خواه ده‌جبار؛ ناصر بای


6. ارائه مدل عوامل اقتضایی مؤثر بر توسعه مدیریت کیفیت در سازمان های ورزشی(مورد مطالعه اداره کل ورزش و جوانان استان فارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1399

روح اله مصلی نژاد؛ مسعود نادریان جهرمی؛ محمد صادق افروزه؛ حسین دست برحق


7. واکاوی تأثیر ادراک از سیاست های سازمانی بر تحریک با نقش میانجی اضطراب و افسردگی و تأثیر تحریک بر بهزیستی فضیلت طلبانه کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1399

مجتبی وزینی افضل؛ عباسعلی رستگار؛ محمد کشاورز؛ اقبال جباری


8. نیازسنجی توسعة برون‌سپاری فعالیت‌های بازاریابی ورزشی در ورزش دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

رحیم شیرازی نژاد؛ احمد ترک فر؛ محمد صادق افروزه؛ حمیدرضا صفری جعفرلو؛ مریم قدسی


9. ارائه مدل توسعه مدیریت کوانتومی در سازمان های ورزشی با رویکرد گراندد تئوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1399

نحله نظری جهرمی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ حسین دست برحق


10. بررسی عوامل مؤثر بر پایداری کسب و کارهای ورزشی با رویکرد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1399

محمد رضا قاسمی؛ احمد ترک فر؛ محمد صادق افروزه؛ یونس محمد زاده